Vlinder en de rups

Dynamisch geloof begint vaak met de wedergeboorte. Wedergeboorte? Met deze illustratie over de rups en de vlinder leg ik het je graag eens duidelijk uit.

LEES MEER

Kracht van omhoog

kracht van omhoog dynamisch geloof dynamische theologie

Dynamisch geloof is heel erg goed zichtbaar in dit leven. Wat dacht je van het onweer dat zo af en toe in de lucht hangt?

Tijdens een onweersbui kan zich soms in de wolken een enorme elektrische spanning ophopen. Als het spanningsverschil ten opzichte van de aarde groot genoeg is zal de onweerswolk zich gaan ontladen in de vorm van een bliksem.

LEES MEER

Waarom zou je in een theologisch boek spreken over het doorspoelen van de wc?

Dat is minder raar dan het lijkt. Het doorspoelen van de wc blijkt een geweldig beeld te zijn van de waterdoop.

Wat gebeurt er als we naar de wc gaan? We laten daar ons afval achter, onze uitwerpselen. Zolang de wc niet is doorgespoeld kan dat behoorlijk stinken. Nadat we hebben doorgespoeld kan die stank ons niet meer bereiken omdat er een waterscheiding is tussen ons en het riool.

Op het moment dat wij tot bekering komen doen we afstand van ons oude leven, onze zonden. Als we ons vervolgens laten dopen zoals Jezus ons dat heeft opgedragen worden de zonden helemaal weggespoeld zodat we niet meer de stank van ons oude leven hoeven te ruiken.

Waarom illustraties op Dynamisch Geloof?

Op Dynamisch Geloof gebruik ik veel illustraties. Ook het in boek ‘Dynamische Theologie‘ kom je erg veel illustraties tegen. Waarom? Dat lees je hier.

Toen Jezus op aarde rondwandelde sprak hij meestal in gelijkenissen en het volk hoorde hem graag. Hij sprak over zaaien en oogsten, over oude en nieuwe wijnzakken, pachters en rentmeesters, over vijgenbomen en mosterdzaadjes, schapen en wolven, zuurdesem en onkruid, bruiloften en erfenissen. De mensen begrepen waar Hij het over had. Hij gebruikte deze gelijkenissen om diepere geestelijke waarheden duidelijk te maken.

De beroemde Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon vergelijkt illustraties in een preek met de vensters in een gebouw. Toen Noach de opdracht kreeg om een ark te bouwen kreeg hij ook het bevel een venster te maken in de ark zodat het licht kon binnenkomen. Illustreren zou je kunnen omschrijven als “in een helder licht stellen”. Een mooie beeldspraak of een goede anekdote maakt vaak meer duidelijk dan een lange theoretische verhandeling.

C.S. Lewis legt in het boek Wonderen uit waarom we wel genoodzaakt zijn beeldspraak te gebruiken als we geestelijke zaken willen uitleggen: “Heel vaak wanneer wij praten over iets dat niet met de vijf zintuigen waar te nemen is, gebruiken wij woorden die in één van hun betekenissen naar dingen of handelingen verwijzen die wel zintuiglijk waarneembaar zijn. Als iemand zegt dat hij een redenering ‘vat’, gebruikt hij een werkwoord (vatten) dat letterlijk iets vastpakken betekent, maar hij denkt beslist niet dat zijn verstand handen heeft of dat je een redenering als een bijl kunt vastgrijpen. Ter vermijding van het woord vatten zou hij zich in een andere vorm kunnen uitdrukken en zeggen: ‘Ik kan je volgen’, maar dit betekent niet dat hij achter je aan loopt. Iedereen kent dit taalverschijnsel, en taalkundigen spreken hier van metaforen. Maar het is een ernstige misvatting te menen dat de metafoor iets facultatiefs is waarmee dichters en redenaars hun werk kunnen opsieren maar wat gewone sprekers wel kunnen missen. In werkelijkheid zijn wij telkens wanneer wij iets ter sprake brengen dat niet zintuiglijk waarneembaar is, genoopt tot metaforisch taalgebruik.”